Trainingsuren

 

TRAINING UREN

 

 • Pups vanaf 8 weken (kleine pups)

 • Jeugd vanaf 4 maand (grote pups)

 • A klas

 • B klas

 • C klas (brevet)

 • Debutanten

 • P1

 • zondag 09.30u-10.00u / woensdag 19.00u-19.30u

 • zondag 10.00u – 10.45u / woensdag 19.30 u-20.15u

 • zondag 09.30u- 10.30u / woensdag 19.00u-20.00u

 • zondag 10.45u- 11.45u / woensdag 20.15u – 21.15u

 • zondag 10.45u- 11.45u / woensdag 20.15u – 21.15u

 • zondag 10.45u- 11.45u / woensdag 20.15u – 21.15u

Trainingsuren

 • Pups vanaf 8 weken (kleine pups)
 • zondag 09.30u-10.00u / woensdag 19.00u-19u30u
 • Jeugd  (grote pups)
 • zondag 10.00u-10.45u / woensdag 19.30u-20.15u
 • A klas
 • zondag 09.30u-10.30u / woensdag 19.00u-20.00u
 • B klas
 • zondag 10.45u-11.45u / woensdag 20.15u – 21.15u
 • C klas (brevet)
 • zondag 10.45u-11.45u / woensdag 20.15u-21.15u
 • Debutanten
 • zondag 10.45u- 11.45u / woensdag 20.15u – 21.15u
 • P1
 • zondag 10.45u- 11.45u / woensdag 20.15u – 21.15u

Klassen

Afhankelijk van de leeftijd en de vorderingen welke de hond maakt, doorloopt hij de hierna beschreven verschillende klassen:

Pups, vanaf 8 weken

Het doel van deze klas, met zeer jonge pups, is enerzijds het socialiseren met andere honden en anderzijds de nieuwe geleiders aanleren hoe ze met hun pup moeten omgaan, namelijk door de lichaamstaal van de  hond te leren begrijpen. Alle basis oefeningen worden op een speelse en beloningsgerichte manier aangeleerd, met de focus op aandacht en spelen. Deze oefeningen zijn zeer belangrijk om een goede band op te bouwen met uw pup.

Jeugd, grotere pups.

De jonge pups die al over voldoende basiskennis beschikken en waarvan we zien dat de band tussen hond en geleider optimaal is, mogen na overleg met de instructeur in deze klas deelnemen. In de jeugdklas gaan we vooral verder bouwen aan de basis van de puppyklas. Socialisatieoefeningen blijven een zeer belangrijke rol spelen. maar we gaan stilaan kennismaken met het aanleren van oefeningen zoals: volgen, houdingen, zitvoor en wachten enz.

A-klas

Na een eenvoudige overgangstest komen de jeugdhonden rond de leeftijd van 7 maand in de A-klas. In deze klas zal er vooral veel aandacht geschonken worden aan de volg-oefening, de hond zal leren netjes aan de leiband te lopen zonder te trekken. Socialisatie blijft een belangrijk onderdeel.  Ook de zit-, lig-, en recht-oefeningen  nemen een belangrijke plaats in. De honden komen na het slagen in een overgangsproef terecht in de B-klas.

B-klas

Hier worden de oefeningen, die aangeleerd werden in de A-klas, verder uitgediept. Ook worden er enkele nieuwe oefeningen ingelast, toegespitst op het vergroten van de afstand en het verlengen van de duur van de oefening. Dit is nodig als basis voor  de C-klas. Ook starten we in deze klas de oefening  LOS- volgen. Na het slagen van een overgangsproef komt met terecht in de C-klas.

Klas C ( of brevet)

In de C-klas gaat men u voorbereiden op de oefeningen van het brevet.
Het Brevet is een examen dat gekeurd wordt door officiële keurmeesters van de KKUSH Sectie 4B. Deze proef dient niet noodzakelijk in eigen club te gebeuren maar kan in elke andere club. Om uw brevet mogen af te leggen moet de hond minimum 12 maand zijn EN geslaagd zijn in de socialisatietest. (De hond mag een socialisatietest afleggen vanaf de leeftijd van 9 maand)

Oefeningen zijn:

 • Los volgen
 • Aangelijnd volgen
 • Apporteren
 • Down
 • Houdingen
 • Oproepen
 • Terug naar de plaats
 • Voorstellen van de hond

Goed om weten: loopse teven mogen niet deelnemen aan deze proef !!

Debutanten

Na het behalen van het brevet komt de hond automatisch in deze groep. Daar worden de geleiders en honden verder onderricht en voorbereid op het spelen van wedstrijden .
Geleiders die met hun hond 10 maal 85 punten op 100 behalen, zijn vrij om het volgende sportjaar over te gaan naar GP I. Maar eenmaal deelgenomen aan GP I kan niet meer naar debutanten programma teruggekeerd worden. Geleiders die met hun hond 10 maal 95 punten op 100 behalen, zijn verplicht om over te gaan naar GP I. Indien deze 10 keer 95 punten behaald werden in een zelfde sportjaar, is de geleider verplicht om over te gaan, pas na dat de wedstrijd voor de beker van België ( september) heeft plaats gehad.. Wanneer echter deze 10 keer 95 punten over meerdere sportjaren werden bekomen, is de geleider verplicht om onmiddellijk nadat de tiende keer 95 punten (of meer) werden behaald, over te gaan naar GP 1.

GP I naar GP 2

Wanneer tenminste 10 keer 90 punten op 100 werden behaald in wedstrijden GP 1, is de geleider vrij om over te gaan naar GP 2, echter met dien verstande dat, wanneer men eenmaal heeft deelgenomen aan wedstrijden GP 2, teruggaan naar GP 1 niet meer mogelijk is.

Wanneer 10 keer 95 punten of meer op 100 werden behaald, is de geleider verplicht om over te gaan naar GP 2.

Indien deze 10 keer 95 punten behaald werden in eenzelfde sportjaar, is de geleider verplicht om over te gaan na 15 augustus,

Wanneer echter deze 10 keer 95 punten op 100 niet behaald werden in eenzelfde sportjaar, is de geleider verplicht om onmiddellijk nadat de 10 keer 95 punten (of meer) werden behaald, over te gaan naar GP 2. Indien echter de geleider geselecteerd wordt voor deelname aan de “Beker van België” is de overgang naar GP 2 verplicht na de wedstrijd “Beker van België” .